• Gezond(er) eten en leven!
  • Nooit meer boodschappen- kook- en eetstress!
  • Wil je afvallen? Dat kan ook!

Privacyverklaring

Met het aanvragen van voorbeeldmenu's, het inschrijven bij challenges of anderszins verstrekken van je email adres schrijf je jezelf ook in voor de reguliere nieuwsbrief. Uitschrijven kan op ieder gewenst moment.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Anneke Ypma, Gewichtsconsulente kan uw email-adres verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van

Anneke Ypma, Gewichtsconsulente, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website

aan Anneke Ypma, Gewichtsconsulente verstrekt.

 

WAAROM Anneke Ypma, Gewichtsconsulente uw email-adres gebruikt

Anneke Ypma, Gewichtsconsulente verwerkt uw email-adres om nieuwsbrieven te kunnen versturen. 

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om al uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@annekeypma.nl.

Anneke Ypma, Gewichtsconsulente zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Anneke Ypma, Gewichtsconsulente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De website van Anneke Ypma, Gewichtsconsulente maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@annekeypma.nl.